هیئت های شاخص

هیئت های شاخص آنلاین

رادیو اربعین(زنده)

نخستین رادیو 24 ساعته تصویری رسانه ملی

هیئت ثارالله زنجان

مداح ثابت : حاج مهدی رسولی

هیات ریحانه النبی

مداح ثابت : محمد حسین پویانفر

نخستین رادیو 24 ساعته تصویری رسانه ملی

رادیو اربعین(زنده)

شبکه اینترنتی هیئت آنلاین

شبکه اینترنتی هیئت آنلاین(زنده)

جدید ترین های شاهزید